Available courses

În cadrul cursului se studiază aspectele legate de securitatea informațiilor în sistemele electronice de plată: principiile de bază și tehnologiile care stau la baza sistemelor moderne de comerț electronic, inclusiv metodele de asigurare a securității tranzacțiilor.

Subiectul analizat este atât sistemele și tehnologiile existente, cât și sistemele proiectate bazate pe tehnologii inovatoare. Se analizează structura sistemelor de plăți electronice existente, tipurile de mijloace electronice de plată, inclusiv implementarea tehnică a acestora. Se analizează metodele și mijloacele de bază de protejare a informațiilor în sistemele și rețelele informatice,  implementarea sistemelor electronice de plată bazate pe cardurile de plată electronică și bancare electronice. Se acordă atenție procesului de integrare a sistemelor de plată și a problemelor de securitate care rezultă dintr-o astfel de combinație.

Cursul "Mijloace Tehnice de Protectie a Informatiei" (MTPI) are ca obiectiv familiarizarea studentilor cu cele mai moderne metode, mijloace tehnici si tehnologii de protectie a informatiei (PI) la nivel fizic. Cursul este centralizat pe studierea metodelor teoretice si practice de detectare si corectare a erorilor, PI asigurata de arhitectura procesorului si a dispozitivelor de stocare a datelor, si a canalelor de comunicare.  

Cursul MTPI este destinat studenților de la ciclui I, Licenta la specialitatea "Securitatea nformationala", dar poate fi util si pentru alte specialitati din domeniul TIC (Calculatoare si Retele, Tehnologia Informatiei, Inginerie Software, Automatica si Informatica).

Cursul a fost elaborat de echipa LMPI-Moldova.


Obiectivul general al cursului constă în formarea la studenți de competențe teoretice și deprinderi practice privind securizarea tranzacțiilor electronice, prin ultimele înțelegându-se orice acțiuni între două sau mai multe părți (întreprinderi, persoane fizice, instituții, etc.) ce țin de desfășurarea activităților de afaceri, comerciale sau guvernamentale prin intermediul rețelelor informatice.

Conținutul cursului este orientat studenților ciclului II, studii universitare de master, dar poate fi util și altor persoane cu tangență la domeniu.

Cursul a fost elaborat în cadrul proiectului LMPI-Moldova.


Cursul este orientat spre formarea competențelor în formarea Sistemului de securitate informațională a întreprinderii, care va minimiza riscurile de afectare a resurselor și fluxurilor informaționale corporative atât în interiorul  întreprinderii cât și în procesele de cooperare funcționașă, bazate pe tehnologii de telecomunicare externă

Structura și materialele cursului sunt focusate în primul rând pe studenți cu specializarea în domeniul securității informației de la ciclui II de studii universitare (Masterat), dar poate fi util și persoanelor interesate de tematica dată.

Cursul a fost elaborat de echipa LMPI-Moldova.


Cursul are ca obiectiv familiarizarea studenților cu noțiunile necesare pentru înțelegerea conceptelor și a tehnicilor ce țin de administrarea și de securitatea informațională a rețelelor de calculatoare. În cadrul lui vor fi studiate vulnerabilitățile și amenințările de securitate din rețelele moderne și diverse tehnici de securizare a lor începând cu o structurare și o administrare corectă și terminând cu tehnicile speciale de detectare și de protecție a rețelelor.

Cursul este destinat în studenților ciclului întâi (Licență) din domeniul tehnologiei informației și a calculatoarelor, dar poate fi util și altor persoane interesate.

Cursul a fost elaborat în cadrul proiectului LMPI.

Cursul este orientat spre înțelegerea, organizarea și asigurarea securității informațiilor unei Unități Social Economice (USE), pornind de la cerințele pentru Sistemul de Management al Securității Informațiilor (SMSI), specificate în ISO/IEC 27001, analiza contextului organizației, stabilirea SMSI, identificarea și analiza riscurilor, alegerea măsurilor de asigurare a protecției informațiilor și terminând cu monitorizarea SMSI conform ciclului PDCA.

Cursul este special destinat studenților de la ciclui II, Masterat în domeniul securității informației, dar poate fi util tuturor celor interesați de tematica dată.

Cursul a fost elaborat de echipa LMPI-Moldova.


Auditul securității informaționale (ASI) se referă la teoria și practica auditului securității informaționale pentru diferite entități (întreprinderi și organizații private, de stat, publice) în confomitate cu cerințele ISO/IEC 27007 și altele conexe. 

Cursul este special destinat studenților de la ciclui II, Masterat în domeniul securității informației, dar poate fi util tuturor celor interesați de tematica dată.

Cursul a fost elaborat de echipa LMPI-Moldova.

În condiţiile informatizării societăţii, sistemele informatice ocupă un loc central în desfăşurarea activităţii instituţiilor publice şi întreprinderilor comerciale. Luând în considerare impactul tehnologiilor informaţionale asupra procesului de afaceri, dereglarea parţială sau completă a stării de securitate a sistemului informatic al organizaţiei poate provoca consecinţe imprevizibile.

Astfel, în scopul menţinerii unui nivel de securitate acceptabil, este necesară cunoașterea măsurilor de asigurare a continuităţii în activitate şi restabilirea informaţiei, care presupun elaborarea şi implementarea planurilor, măsurilor organizatorice şi tehnice, ce permit restabilirea rapidă şi eficientă a activităţii normale a sistemelor informatice în cazul devierilor majore de la starea  de securitate existentă.  

Tematica disciplinei este însoţită de exemplificări prin diverse lucrări de laborator, ceea ce favorizează înţelegerea metodelor și modului de implementare a măsurilor de control în vederea asigurării securității informaționale.

Cursul este elaborat în  cadrul proiectului LMPI și este orientat spre dezvoltarea la studenți a abilităților de securitate privind sistemele informatice.Disciplina “Metode criptografice de protecţie a informaţiei” este menită să formeze cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice de protecţie a informaţiei cu utilizarea metodelor criptografice moderne.

Cursul este destinat în special studenților care își fac studiile la specialitățile din domeniul tehnologiei inforamției, dar și tuturir celor interesați de tematica dată.

Cursul a fost elaborat de echipa LMPI-MoldovaCursurile FTLV sunt destinate instruirii continue a utilizatorilor din diferite domenii doritori de a se perfecționa și a specialiștilor din domeniul securității cibernetice. Ele sunt organizate regulat la Centrul de Cercetare și Instruire în domeniul Securității Cibernetice (CCISC)  de la Universitatea Tehnica a Moldovei  în măsura completării grupelor de participanți si pot oferi atât cunoștințe de ordin general pentru publicul larg cat și competente specializate in diferite domenii ale securității informaționale

Conținutul cursurilor variază în funcție de nivelul competentelor publicului (începători, utilizatori cu competente medii, avansați, etc.) și poate fi adaptat la cerințele participanților.